مقاله و ژورنال

آرزوی هر محققی چاپ نتایج علمی‌اش در ژورنال‌های معتبر علمی می‌باشد. از آنجا که در هد هر دپارتمان از اساتید به نام دانشگاهی می‌باشد، انتشارات بین المللی عصرقلم  این امکان  را دارد که به فرهیختگان و محققین بزرگوار در چاپ مقالتشان در انتشارات بین المللی کمک کند.

که در این بین دانشجو یا محقق بر مبنای موضوع تحقیقی:

۱- معرفی متخصص مطابق با سرفصل و موضوع مقاله برای بالا بردن ارزش علمی آن 

۲- نظارت بر ترجمه‌ی اثر به زبان انگلیسی ویا ویراست علمی مقاله انگلیسی

۳- نظارت بر مراحل ارسال مقاله برای ژورنال مورد نظر

۴- بررسی و ارائه راهکار مناسب برای کامنت‌های داوران تا و چاپ مقاله

نکته مهم: انتشارات عصر قلم در کنار نویسنده مقاله بر مبنای تجربیات اساتید کمک می‌کند تا محقق بتواند مقاله‌اش را چاپ کند، اما این به معنای مقاله نویسی و کارهی دیگر نمی‌باشد. این ارتباط ارتباطی دو طرفه خواهد بود.

از طرفی انتشارات عصر قلم خود نیز دارای امتیاز ژورنال‌ها بین المللی می‌باشد. که با توجه با اسناتدارد‌های لازم مقاله و نیاز محقق امکان چاپ در آن‌ها وجود دارد که برای کسب ژورنال می‌توان به لینک زیر مراجعه کنید.

 

لینک ژورنال‌ها