مقاله و ژورنال

آرزوی هر محققی چاپ نتایج علمی‌اش در ژورنال‌های معتبر علمی می‌باشد. انتشارات عصرقلم این امکان را دارد که به شما فرهیختگان و محققین بزرگوار در چاپ مقالات و نیز کتاب‌هایتان در انتشارات‌های بزرگ بین‌المللی کمک کند.

که در این بین دانشجو یا محقق بر مبنای موضوع تحقیقی:

۱- معرفی متخصص مطابق با سرفصل و موضوع مقاله برای بالا بردن ارزش علمی آن 

۲- نظارت بر ترجمه‌ی اثر به زبان انگلیسی ویا ویراست علمی مقاله انگلیسی

۳- نظارت بر مراحل ارسال مقاله برای ژورنال مورد نظر

۴- بررسی و ارائه راهکار مناسب برای کامنت‌های داوران تا و چاپ مقاله

نکته مهم: انتشارات عصر قلم در کنار نویسنده مقاله بر مبنای تجربیات اساتید کمک می‌کند تا محقق بتواند مقاله‌اش را چاپ کند، اما این به معنای مقاله نویسی و کارهی دیگر نمی‌باشد. این ارتباط ارتباطی دو طرفه خواهد بود.

از طرفی انتشارات عصر قلم خود نیز دارای امتیاز ژورنال‌ها بین المللی می‌باشد. که با توجه با اسناتدارد‌های لازم مقاله و نیاز محقق امکان چاپ در آن‌ها وجود دارد که برای کسب ژورنال می‌توان به لینک زیر مراجعه کنید.

 

لینک ژورنال‌ها