تماس با ما

 

ارتباط با مدیریت انتشارات عصرقلم: آقای دکتر عبدالواحد قادری

 

telegram  ارتباط با تلگرام؛  agpub_pm@

Whatsapp  ارتباط با واتساپ؛  Whatsapp