منشور اخلاقی

گروه انتشاراتی عصرقلم به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی، با هدف خدمت صادقانه به جامعه دانشگاهی و فرهنگی، در راستای تعالی اخلاق سازمانی، رعایت ارزش‌های اخلاقی را همواره سرلوحه تمامی اقدامات خود دانسته و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می‌داند. ما اعضای انتشارات در پیشگاه خداوند متعال و تمامی همکاران و ذی‌نفعان خود، پایبندی و اهتمام به ارزش‌های این مرامنامه را در تمام سطوح مجموعه تعهد می‌نماییم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
۱- رعایت نظم در امور و وقت‌شناسی،‌ تعهد و مسئولیت‌پذیری در انجام فعالیت‌ها، فروتنی و پاس داشتن حقوق دیگران، پاکیزگی و آراستگی را سرلوحه‌ی تمام امور خویش قرار می‌دهیم. زیرا نظم و انضباط بیانگر شخصیت هر فرد، ایمان و اعتقاد وی به ارائه خدمات است.
۲- التزام به اجرای صحیح و سریع و شایسته امور محوله را جزء وظایف خود دانسته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وظایف خود را در کمال دقت و رعایت عدل و انصاف و با توجه به ضوابط و مقررات به انجام می‌رسانیم.
۳- صداقت را به عنوان اصلی استثناء‌ناپذیر، سرلوحه تمامی ارتباطات خود دانسته و ارائه خدمات صادقانه، پاسخگویی شفاف و صریح به مخاطبان را وظیفه خود می‌دانیم.
۴- از تمامی مراجعین، همکاران، به ویژه اساتید و پیشکسوتان محترم، در کمال ادب و احترام استقبال می‌کنیم و با متانت، سعه‌صدر و خوشرویی پاسخگوی ارباب رجوع بوده و حفظ کرامت انسان‌ها را سرلوحه خویش قرار می‌دهیم.
۵- در بیان ادعاها و یا برآوردهای کارشناسی و علمی، صادقانه و واقع‌بینانه عمل می‌‌کنیم و در اتخاذ و اجرای تصمیم‌ها منافع عموم و مجموعه را در نظر گرفته و در جهت نیل به اهداف متعالی انتشارات گام بر می‌داریم.
۶- با توجه به جایگاه انتشارات، با هر شیوه و روشی به دنبال افزایش کیفیت علمی و آموزشی خود هستیم و در جهت افزایش آموخته‌ها و پرورش مهارت‌های خویش همواره کوشش خواهیم کرد. لذا در انجام فعالیت‌ها، استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نموده و با ارتقاء توانایی و شایستگی‌ کاری خود، کیفیت امور را فدای کمیت نمی‌کنیم.
۷- سعی می‌‌کنیم با گزینشی هوشمندانه، عالمانه و دقیق، نیروی انسانی اصلح و کارآمد با معیار دیانت، امانت، کفایت و صداقت برگزینیم.
۸- اعضای انتشارات را به عنوان ریشه‌‌های درخت تناور خدمت‌رسانی صحیح دانسته و رضایت‌مندی ایشان از محیط کار را پیش‌زمینه‌ی اساسی ارائه خدمات مطلوب و رضایت‌مندی مخاطبان دانسته و با ایجاد فضای اداری پاکیزه و آراسته، دلپذیر و مناسب با شئونات انسانی برای کارکنان را وظیفه‌ی اخلاقی خویش می‌دانیم.
۹- با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطلاع‌رسانی، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد. لذا برای پیشبرد هرچه بهتر امور از نظرات ارزشمند همکاران و ارباب‌رجوع بهره کافی خواهیم گرفت و پذیرای نقد صادقانه از کارمان بوده و خطاها را می‌پذیریم و اصلاح می‌کنیم و برای نقش مثبت دیگران اعتبار شایسته قائل هستیم.