مراحل اقدام تا چاپ هر عنوان کتاب چقدر زمان می‌برد؟

به دلیل این‌که تمام کتاب جهت داوری کامل و  صحیح باید مطالعه شود، مدت زمان چاپ هر عنوان کتاب در شرایط عادی بین ۹ تا ۱۲ ماه خواهد بود.

این مطالعه دقیق با بررسی کامل و موشکافانه برای رعایت قانون کپی‌رایت و کیفیت محتوا انجام می‌شود.