فرم درخواست انتشار اثر عمومی

توجه: «تکمیل این فرم و ارائه آن فقط برای بررسی اثر است و هیچ‌گونه تعهدی برای چاپ ایجاد نمی‌کند!»

 

آخرین مدرک تحصیلی
کتاب برگزیده سال و یا جایزه ادبی دریافت شده
مرحله بعد