فرم درخواست انتشار اثر دانشگاهی

توجه: «تکمیل این فرم و ارائه آن فقط برای بررسی اثر است و هیچ‌گونه تعهدی برای چاپ ایجاد نمی‌کند!»

لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
تخصص (پزشکی)
فوق تخصص / فوق دکترا
کتاب برگزیده سال
مرحله بعد