آیا امکان هماهنگی قبل از ارسال وجود دارد؟

هنگام ثبت سفارش علاوه بر مشاهده زمانبندی و انتخاب زمان رسال، می‌توانید در بخش پایانی در بخش توضیحات کامنت بگذارید و هماهنگ کنید که تمایل دارید چه زمانی به دست شما برسد و یا بعد از ثبت سفارش در بخش ارسال تیکت با مدیر سایت هماهنگ کنید که تمایل دارید سفارش در چه زمانی به دست شما برسد.

برای اطلاعات بیشتر راهنمای خرید مطالعه شود